Přísada do betonu a malt CONTRAFREEZE

Kč36.00
Tax included

Bezchloridový kapalný urychlovač tuhnutí, využitelný také jako přísadu proti mrazu. Je použitelný jak do betonových, tak do maltových směsí.

Packaging
Quantity

Bezchloridový kapalný urychlovač tuhnutí. Lze jej využit také jako přísadu proti mrazu.

Charakteristika výrobku:

CONTRAFREEZE - je kapalná protizmrazovací a plastifikační přísada do cementových hmot pro zimní období. Neobsahuje chloridy. CONTRAFREEZE - zlepšuje zpracovatelnost směsi (umožňuje snížit poměr voda/ cement), zkracuje dobu tvrdnutí urychlením hydratačního procesu cementu a snižuje bod zmrznutí záměsové vody. Tím umožňuje směsím dosáhnout vysokých počátečních pevností za nízkých teplot.

Oblast použití

CONTRAFREEZE je určen pro použití, kdy je vyžadováno urychlené tvrdnutí a kde použití urychlovačů na bázi chloridů není přípustné. CONTRAFREEZE je speciálně vyvinut pro zděni, omítání a betonování při teplotách pod bodem mrazu a pro malty či betony, které budou ve styku s ocelovou výztuží.

Návod k použití

Směsi s nízkým obsahem cementu (chudé směsi) nejsou použitelné za nízkých teplot. Je vhodné používat cementy s vysokými počátečními pevnostmi a dávkovat co možná nejmenší množství vody. Všechny složky použité k přípravě směsi musí být bez ledu. Teplota směsi před jejím uložením by neměla být nižší jak +4 °C.

CONTRAFREEZE se do směsi přidává po předchozím zředění v záměsové vodě. Doporučené dávkování v závislosti na okolní teplotě: Do -5 °C až 2,5 litru na každých 100 kg cementu. Po uložení se musí čerstvá směs zakrýt (např. tepelně-izolační plachtou), aby byla její teplota udržována nad bodem mrazu do doby, dokud není dosaženo požadované minimální pevnosti nebo teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu.

  • Neobsahuje chloridy - je vhodný pro použití v armovaných betonech
  • Zlepšuje zpracovatelnost směsi - umožňuje snížit obsah vody
  • Zkracuje dobu tvrdnutí
  • Koncentrát
19 Items

Specific References