Tekutá lepenka AQUAIZOL

Kč261.00
Tax included

Dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi modifikované cementové směsy. Je určena pro hydroizolaci stavebních konstrukcí. Spotřeba tekuté lepenky je 1,5 - 2kg na m2.

Packaging
Quantity

Dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi modifikované cementové směsi. Tekutá lepenka je určena na hydroizolaci stavebních konstrukcí. Spotřeba tekuté lepenky je 1,5 - 2kg na m2.

Vlastnosti

Dodává se ve dvou složkách (šedý prášek a mléčně bílá kapalina), které mají po smíchání a vytvrdnutí cementově šedou barvu. Tekutá lepenka vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu s vynikající přilnavostí na beton, přírodní a umělý kámen, ocel, plech a jiné materiály. Vyznačuje se nízkou mírou propustnosti - je odolná vůči prosakování vody.

Oblasti použití

Aquaizol se dá využít mnoho způsoby:

 • jedinečná a trvalá přilnavost k OSB deskám a dřebu
 • nátěrová hmota pro plošné aplikace na betony, potěry, jádrové omítky a zdivo
 • nátěrová hmota na konstrukce zadržující vodu (nádrže, vodojemy)
 • hydroizolace nových i starších konstrukcí, nacházejících se jak v exteriéru (střechy), tak i v interiéru (koupelny, podlahy), nad i pod úrovní terénu
 • při přemostění vlasových trhlin
 • balkony, terasy, jímky, izolace pod úrovní země a všechny aplikace, týkající se dalších vrstev jako lepidlo a dlažba, epoxy stěrky, epoxy nátery apod.

Hlavní výhody

 1. Velmi dobře se s ní pracuje. Lehko aplikovatelná. Připravena k použití po smíchání kapalné a práškové složky.
 2. Vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu. Má vynikající přilnavost na beton, přírodní a umělý kámen, ocel, galvanizovaný plech, měď apod.
 3. Okamžitá přilnavost k OSB deskám, po nánosu dvou vrstev do cca 1 - 1,5mm vytvoří ihned po vyschnutí strukturu totožnou s hladkou omítkou, a to bez použití dalších přídavných materiálů (penetrace, polystyren, lepidla apod.).
 4. Nízkopropustná. Je vysoce odolná proti prosakování vody, mrazu do -35 °Ca rozmrazovacím solím.
 5. Odolná proti abrazi, protismyková.

Návod na použití

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný a soudržný, čistý, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Ocelová výstuž musí být očistěna antikorozním prostředkem. Nerovné povrchy a praskliny se musí opravit. Savé podklady je potřebné navlhčit čistou vodou.

Pod tekutou lepenku nepoužívat žádnou penetraci. Hydroizolace je natolik přilnavá k podkladu, že drží bez problému i na OSB deskách.

Příprava výrobku na použití

Do nádoby se naleje kapalná složka a za dúkladného míchání se pomalu přidává prášková složka a voda podle doporučeného množství - uvedeno níže uvedeno, až se získá homogenní směs. Ruční míchání se nedoporučuje. Konzistenci možno upravit přídavkem vody a to pro:

4 kg balení max. do 1,6 litr. vody
8 kg balení max. do 3,2 litr. vody
20 kg balení max. do 4,0 litr. vody
32 kg balení max. do 6,4 litr. vody

Nanášení

AQUAIZOL se múže nanášet štětkou, hladítkem, prižovou stěrkou anebo stříkáním s větším dávkováním vody (velké plochy). Aplikuje se minimálne ve 2 až 3 vrstvách v závislosti na předpokládaném vodním tlaku, každá vrstva múže mít tloušťku max. 1,0 mm. Doporučená konečná tloušťka vrstvy je 1-2 mm pro stěny a 1-3 mm pro podlahy. Novou vrstvu se doporučuje nanášet až po 24 hodinách po předešlé aplikaci. Tloušťka celkové vrstvy není velikostně omezena při dodržování časových prodlev mezi jednotlivými aplikacemi.

Časová prodleva mezi jednotlivými aplikacemi musí byť minimálne 24 hod. při teplotě 20 °C Jestliže je teplota prostředí nižší jako 20 °C, musí být čas dalšího nánosu delší než 24 hod., ale opět v závislosti na savosti podkladové vrstvy betonu, cihel apod.

Ošetřování

Po aplikaci musí být nátěr tekuté lepenky chráněný před slunečním zářením a silným větrem, aby nedošlo k příliš rychlemu vyschnutí.

Spotřeba

Přibližně 1,5 kg/m2 při tloušťce 1 mm.
Pro tlakovou vodu: 2 - 2,5 kg /m2 (tlak vody – myslí sa tím přirozený sloupec vody).

Izolace proti radonu

V souladu s ČSN 'Ochrana staveb proti radonu z podloží' zkušební laboratoř ČVUT v Praze provedla měření součinitele difúze radonu v hydroizolační štěrce Aquaizol.

Výsledky zkoušky:

MateriálSoučinitel difúze D (m2/s)
průměrnejistota měření
Tekutá lepenka Aquaizol 1,2.10-10 +-0,1.10-10
41 Items

Specific References

ean13
8588002216718